AJMAL DUBAI – THƯƠNG HIỆU NƯỚC HOA BẬC NHẤT TRUNG ĐÔNG