Thông Tin Samsung

Hình ảnh đại diện cho danh mục Tầm nhìn của Samsung Electronics

 • Tầm Nhìn
  Tầm nhìn của Samsung
 • Hình ảnh đại diện cho danh mục Công Ty của Samsung Electronics
  Công Ty
  Lịch sử công ty và các nhà lãnh đạo
 • Hình ảnh đại diện cho danh mục Lĩnh Vực Kinh Doanh của Samsung Electronics.
  Lĩnh Vực Kinh DoanhCác lĩnh vực kinh doanh của
  Samsung Electronics
 • Hình ảnh đại diện cho danh mục Phát Triển Bền Vững của Samsung Electronics.
  Phát Triển Bền VữngĐóng góp của Samsung cho
  sự phát triển xã hội
Hình ảnh đại diện cho danh mục nghề nghiệp của Samsung Electronics
Nghề NghiệpKhám phá các cơ hội nghề nghiệp tại Samsung Electronics.

Thiết Kế

Tầm Nhìn

Niềm Tin Của Samsung

Khám phá những nguyên tắc và nền tảng xây dựng nên tầm nhìn của Samsung

TÌM HIỂU THÊM
Hình ảnh đại diện cho tầm nhìn của Samsung Electronics
Lĩnh Vực Kinh Doanh

Hoạt Động Của Chúng Tôi

Dẫn đầu trong đổi mới công nghệ

TÌM HIỂU THÊM
Phát Triển Bền Vững

Chiến Lược Thực Hiện

Hoạt động duy trì giá trị bền vững và hỗ trợ cộng đồng ở cấp địa phương.

Nghề Nghiệp

Bạn Muốn Tham Gia Với Chúng Tôi

Khám phá các cơ hội nghề nghiệp tại
Samsung Electronics

TÌM HIỂU THÊM
Hình ảnh đại diện nghề nghiệp cho Samsung Electronics